Get Adobe Flash player
Počasí

Radar bouřky

Vodní stav Smědá
 

Archiv

Hasičské desatero

  1. isCAZAUIO7Nehledej v dobrovolném sboru hasičském  zisku, ani slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně se nevydávej v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různých sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Hasičská modlidba

 

Nechť kdekoliv oheň vzplane,

já splním svoji povinnost.

Pro záchranu životů, Pane,

dodej mi síly dost.

V náručí vynest dítě,

když ještě nevypršel čas,

ale i starce, matku,

která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,

protože povolaný jsem,

před ohněm blízké chráním

a pomoci chci všem.

Když z Tvé vůle se má stát,

že sám při tom život ztratím,

žehnej Pane mé rodině

a laskavou rukou vrať jim,

co při plnění poslání jsem jiným lidem dal.

 

Fotoprezentace
Fotogalerie
dscf1846 201105031515003 OLYMPUS DIGITAL CAMERA dscf2568 20140909_093409 IMG-20151101-WA0014 20954051_1546153908785154_8418109012915019561_n 201107161601001 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA dscf2872 p9100273-545 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 184
Podporují nás:
Podporují nás: